Google translate:
Obs! No garantie for
quite correct translation!
ENGLISH
FRANCOISE
DEUTSCH 


 

 

Webbansvarig:
Ingegerd Lindén
 

  

   

 

  Säkerhet 

   Av säkerhetsskäl rekommenderar vi alla att 
   använda cykelhjälm och reflexväst. För den
   som inte har, kommer vi att ha sådana till  
   försäljning.

  Allmänna trafikregler gäller 
  
så det är upp till dig att följa dessa. Håll 
   alltså normal uppmärksamhet på trafikregler 
   och övriga trafikanter, när du befinner dig på
   allmän väg.

  Försäkring  
   Du cyklar på egen risk och rekommenderas
   att ha god försäkring.

   Som medlem i Cykelfrämjandet har du också 
   en särskild försäkring.